پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲
اینجا هستیدSkip Navigation Links
الف - اطلاعات شخصی
نام
نام خانوادگی
جنسیت
تاریخ تولد
وضعیت تاهل
نشانی محل سکونت
تلفن ثابت
تلفن همراه
وضعیت نظام وظیفه
ب - مشخصات تحصیلی
 
عنوان
مدرک تحصیلی
رشته و
گرایش تحصیلی
نام موسسه
آموزشی
معدل تاریخ اخذ مدرک
(روز،ماه،سال)
محل اخذ مدرک
(کشور،شهر)

پ - دوره های آموزشی
 
محل دوره
کشور نام
موسسه
 آموزشی
عنوان دوره مدت
دوره
مدرک
پایان
دوره
تاریخ برگزاری
از
روز/ماه/سال

تا
روز/ماه/سال
 
مدرک تحصیلی در زمان گذراندن دوره آموزشی

ت - سوابق کاری به ترتیب از آخرین تجربه
 
محل اشتغال
کشور سازمان/
 شرکت/...
واحد سازمانی
شغل / سمت زمینه کاری نوع اشتغال
(قراردادی.ساعتی.ثابت)
مدت اشتغال
از
روز/ماه/سال
تا
روز/ماه/سال
کل مدت
مدرک تحصیلی
در زمان
اشتغال
علت ترک خدمت

ث - میزان آشنایی با زبان خارجی
 
زبان خارجی
خواندن
متوسط خوب بسیار خوب مسلط
نوشتن
متوسط خوب بسیار خوب مسلط
انگلیسی
زبان خارجی
درک مطلب
متوسط خوب بسیار خوب مسلط
مکالمه
متوسط خوب بسیار خوب مسلط
عنوان مدرک موسسه صادر کننده مدرک
انگلیسی

ج - هرگونه فعالیت پژوهشی ،تحقیقاتی و یا تالیفاتی خود را ذکر کنید :
 

چ -  توانایی های خاص و هرگونه ظرفیت تخصصی دیگر ی که فکر می کنید برای استفاده  از همکاری شما موثر باشد ذکر کنید :
 

ح- از چه طریقی برای همکاری با انجمن مطلع یا معرفی شده اید :