دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۳
اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : کمیته ها : كميته سيستم‌ها

كميته سيستم هاو پایش  انجمن حرفه ایی HSE کارآفرینان و پیمانکاران صنعت نفت در راستاي ماموريت، چشم انداز و اهداف انجمن نسبت به تصميم‌گيري‌ و سياست گذاري‌ تخصصي در زمينه سيستم هاي مديريت بهداشت، ایمنی و محيط زيست (HSE) اقدام مي نمايد.

اهداف اصلي اين كميته به شرح زير مي‌باشد:

  1. فراگير نمودن و ارتقاء جايگاه سيستمهاي مديريت HSE در سطح ذينفعان
  2. ارائه پيشنهاد و رهنمود در مورد پياده سازي و ارتقا سيستمهاي مديريت
  3. HSE ايجاد يکپارچگي در نحوه تدوين و ارائه دستورالعمل ها و روشهاي اجرائي انجمن
  4. مديريت کيفيت محصول انجمن
  5. پایش عملکرد کمیته ها ، برنامه های جلسات و اهداف آنها
كميته سيستمها و پایش انجمن زير نظر هیات اجرایی انجمن فعاليت نموده و به عنوان بازوي فني و مديريتي اين هیات در امور سيستمها می‌باشد. حيطه كاربرد آن كليه شركت‌های عضو انجمن حرفه‌ایی HSE کارآفرینان و پیمانکاران صنعت نفت مي‌باشد.

مسئوليت‏ها، وظايف و اختيارات كميته:
- تدوين فرآيندها، رويه ها و دستورالعملهاي لازم براي يکسان سازي و يکپارچگي نحوه انجام فعاليت هاي عمومي و مشترک کميته هاي مختلف به منظور حصول اطمينان از کيفيت محصول انجمن.
- کسب آگاهي از آخرين تغييرات استانداردها و راهنما هاي سيستمهاي مديريت HSE از قبيل استانداردهاي ISO 14001، OHSAS 18001 و HSE-MS و اطلاع رساني به ساير کميته ها
- مرور رويه ها و دستورالعمل هاي تخصصي ساير کميته ها از نظر انطباق با الزامات سيستمهاي مديريت HSE حسب مورد و اعلام نظرات به مسئول کميته مربوطه
- پاسخگويي به سوالات اعضا انجمن در زمينه پياده سازي، مميزي و فرآيند اخذ گواهينامه سيستمهاي مديريت HSE
- تدوين، بهينه‌سازي و توسعه نظام نامه همسان HSE و طرح HSE پروژه ها
- تدوين شرح کلي خدمات پياده سازي سيستمهاي مديريت HSE و يا اظهار نظر در مورد شرح خدمات تهيه شده توسط مشاوران مديريتي در صورت درخواست ذينفعان
- ارائه خدمات مميزي HSE حسب درخواست ذينفعاندانلود:
آيين نامه كميته سيستمها
نظامنامه انجمن
رويه شماره گذاري و كنترل  مستندات انجمن
رویه شناسایی و دستیابی به الزامات قانونی و سایر الزامات کاربردی انجمن
فرم شناسایی الزامات قانونی و سایر الزامات کاربردی انجمن
دستورالعمل نگارش يكنواخت  مستندات انجمن

ب
رنامه سالانه كميته سيستمها
فرم پيشنهاد ايجاد و اصلاح مستندات
فرمت نامه مكاتبات انجمن
فرم صورتجلسات
دستورالعمل پایش کمیته های تخصصی انجمن.pdf
فرم پایش برگزاری جلسات کمیته
فرم پیشرفت برنامه های کمیته های انجمن