پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲
اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : HSE درباره انجمن
انجمن حرفه‌اي HSE كارآفرينان و پيمانكاران صنعت نفت
 پس از نشست‌هاي تخصصي مديران HSE پيمانكاران اصلي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي و تعامل و همفكري در زمينه  نياز هاي مرتبط با بهداشت، ايمني و محيط‌زيست پروژه هاي جاري در كشور مقرر گرديد انجمني ملي با الگوبرداري از انجمن بين‌المللي توليدكنندگان نفت و گاز ((OGP با رويكرد وجود نهاد غير انتفاعي معتبر و تاثير گذار در توسعه فرهنگ و ارتقاء عملكرد HSE  تشكيل گردد، بدين منظور انجمن حرفه‌اي HSE كارآفرينان و پيمانكاران صنعت نفت از خرداد ماه سال 1388 با برگزاري جلسات و دعوت از شركت‌هاي كارآفرين و پيمانكار فعال در اين صنعت به‌طور رسمي آغاز بكار نموده و اركان انجمن بشرح زير تعيين‌گرديد:
 • هيئت مؤسس
 • هيئت مديره
 • هيئت اجرايي
 • بازرس
 • خزانه دار
 • دبيرخانه
 • كميته هاي تخصصي:
 1. كميته سيستم‌ها
 2. كميته فني بهداشت كار
 3. كميته فني ايمني
 4. كميته فني محيط‌زيست
 5. كميته آموزش و فرهنگ‌سازي
هيئت مؤسس انجمن متشكل از مديران عامل يا عضو هيئت مديره 9 شركت:

پتروپارس، سازه، مپنا، مهندسي و ساختمان صنايع نفت، نارگان، ناموران، پيدك، صدرا و كيسون مي‌باشد، فعاليت انجمن با مشاركت اعضاء هيئت موسس آغازگرديده و مديريت HSEQ شركت پتروپارس از طرف هيئت مديره به عنوان دبيرخانه انجمن تعيين و اقداماتي جهت عضوگيري در آينده و دعوت از شركت‌هاي ذينفع جهت پيوستن به انجمن انجام‌گرديده است.

چشم انداز (Vision) :

 • ايجاد يك نهاد غير انتفاعي معتبر و تاثير گذار در توسعه فرهنگ و ارتقاء عملكرد HSE در صنعت نفت

ماموريت(mission) :

 • مشاركت موثر براي حفاظت از منابع انساني، اموال و محيط زيست در راستاي منافع ملي
 • ارتقاء سطح همكاري هاي مشترك در حوزه شركت هاي نفت ، گاز و پتروشيمي به منظور تبادل تجارب و اطلاعات
 • توسعه فرهنگ HSE در سطح پروژه هاي صنعت نفت
 • بهبود مستمر عملكرد HSEشركتهاي عضو
 • ايجاد زبان مشترك بين ذينفعان در زمينه HSE
 • تعامل با مراجع قانون گذار و ذينفعان

اهداف :

  • ارايه روش هاي عملياتي سودده و كاهش هزينه هاي اجرايي و تاخيرات ناخواسته
  • تحليل نقاط ضعف و قوت ، فرصتها و تهديدها و دستيابي به درك و شناختي مشترك از مسائل HSE بين اعضاء
  • رايزني با مراجع قانون گذار و پيشنهاد تدوين و يا اصلاح مستندات
  • تهيه و تدوين دستورالعمل ها و روشهاي اجرائي مرتبط با حوزه هاي كاري به عنوان مرجع
  • ايجاد بانك اطلاعاتي
  • ثبت و انتقال تجارب و تبادل فن آوري ها بين اعضاء
  • بهره گيري از ظرفيتهاي آموزشي ، مشاوره اي و مميزي بين اعضاء
  • طراحي و اجراي سمينارها و همايش هاي تخصصي
  • شناسائي، جمع آوري و تدوين مجموعه اي از شاخص هاي HSE در صنعت نفت
  • ايجاد شرايط لازم جهت استقرار و اخذ گواهينامه هاي سيستم هاي مديريت HSE
  • دريافت بازخور از اثربخشي اقدامات انجام شده توسط اعضاء براي بهبود مستمر