یکشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
اینجا هستیدSkip Navigation Links
كارگاه تدوين HSE plan بر مبناي الگوي OGPدر محل شركت پتروپارس برگزار گرديد. كارگاه تدوين HSE plan بر مبناي الگوي OGPدر محل شركت پتروپارس برگزار گرديد.
کارگاه آموزشي یکروزه تدوین HSE Plan با همكاري شركت پتروپارس در مورخ 11/04/91 برگزار شد.
در راستاي ارتقاء سطح كيفي علمی اعضا و برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي انجمن حرفه اي  كار آفرينان و پيمانكاران صنعت نفت با توجه به استقبال از دوره های قبلي  کارگاه يكروزه روشها و تكنيكهاي تدوين HSE plan بر مبناي الگوي OGP با شرکت جمعی از مديران و كارشناسان HSE شرکت هاي عضو در محل شرکت پتروپارس برگزار گردید.تاریخ: 7/1/2012