یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
اینجا هستیدSkip Navigation Links
برگزاری دوره آموزشی BOW-TIE برگزاری دوره آموزشی BOW-TIE
دوره آموزشی BOWTIE Methodology And Hazard Management با همکاری کمیته آموزش انجمن به مدت 2 روز در محل شرکت پتروپارس برگزار گردید.
دوره آموزشی BOWTIE Methodology And Hazard Management با همکاری کمیته آموزش انجمن به مدت 2 روز در محل شرکت پتروپارس برگزار گردید.
در این دوره 26 نفر از کارشناسان و مسئولین کمیته های فنی انجمن حرفه ای HSEحضور داشته و نرم افزار ارزیابی و مدیریت ریسک BOWTIE آموزش داده شد. در پایان فراگیران دوره ضمن آشنایی با مبانی پایه مدل BOWTIE پروژه های منتخبی را به صورت عملی با استفاده از دستورالعمل آموزشی نرم افزار محاسبه و پس از ارزیابی ریسک راه کار های کنترلی و معیار های مدیریت پیشگیرانه و واکنشی مدیریت ریسک را بررسی و نهایی نمودند.تاریخ: 9/13/2014