یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : اخبار و رویداد ها : دوره آموزشي روش ها و تكنينك هاي شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي با همكاري آكادمي توف TUV NORD برگزار شد.
دوره آموزشي روش ها و تكنيك هاي شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي با همكاري آكادمي توف TUV NORD برگزار شد. دوره آموزشي روش ها و تكنيك هاي شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي با همكاري آكادمي توف TUV NORD برگزار شد.
دوره آموزشي 2 روزه مديريت جنبه هاي زيست محيطي با همكاري آكادمي توف ايران فروردين ماه در محل شركت سازه با مشاركت اعضاء كميته هاي فني برگزار گرديد.
با هماهنگي و پيگيري اعضاء كميته آموزش و درخواست اعضاء كميته فني محيط زيست دوره آموزشي دو روزه روش ها و تكنيكهاي شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي با مشاركت حد اكثري اعضاء كميته هاي فني انجمن حرفه ايHSEكار آفرينان و پيمانكاران صنعت نفت فروردين 1391 درمحل سالن آموزش شر كت سازه برگزار گرديد.در اين دوره شركت كنندگان ضمن آشنايي با رويه شناسايي جنبه هاي بارز زيست محيطي با تشكيل كارگروه هاي مجزا نسبت به معرفي و ارزيابي جنبه هاي بارز زيست محيطي در سناريوهاي مختلف اقدام نموده و با تكنيكهاي شناسايي و رويه ارزيابي ريسك اين جنبه ها آشناشدند
.


تاریخ: 4/10/2012